آموزش سرمایه گذاری به کودکان خیلی به ان ها کمک می کند چون باعث می شود وقتی ان ها بزرگ تر شدند راه و روش ها و نکات مهم در سرمایه گذاری را بلد با شند و حالا چگونه می توان در این سن سرمایه گذاری کرد.

گام اول پرداخت پول تو جیبی به کودکان است.پرداخت پول تو جیبی به کودکان ان ها را در اتخاذ تصمیمات مهم درباره ی نحوه خرج کردن پول توانمند می کند.

گام دوم این است که کودکان یک هدف واقع بینانه برای خود تعیین کنند.این هدف واقع بینانه باید کاملا دست یافتنی تعیین شود تا برای کودک ایجاد انگیزه کند.

گام سوم  اموختن ارزش و اهمیت سرمایه گذاری به کودکان است.برای این کار کودکان خود را به بانک ببرید و برای ان ها حساب بانکی باز کنید.

در گام چهارم  سوابق عملکرد مالی کودک خود را ثبت و ظبت کنید.کودکان خود را تشویق کنید تا مبلغ خرید های خود را به طور مرتب در یک جدول یاد داشت کنند . به گونه ای که مشخص شود کودکان چه مقدار از پول خود را خرج و چه مقدار از پول خود را پس انداز کرده اند.

گام پنجم اجازه دادن به کودکان برای تصمیمگیری نحوه خرج کردن پولشان است.شما به عنوان والدین کودک می توانید آثار مثبت و منفی تصمیمات کودک را به او گوشزد کنید.

و در گام اخر برای کودکان خود مثال های خوب بزنید. مثلا چند نمونه از تصمیمات مالی موفقیت امیز و هوشمندانه خود را برای ان ها مثال بزنید.

این شش گام موثربه کودکان کمک میکند تا سرمایه گذاری و پس انداز کنند.

منبع : کتاب سرمایه گذاران کوچک از سازمان بورس + خودم

+ نوشته شده توسط پرهام اصلی در جمعه بیست و سوم مهر ۱۳۸۹ و ساعت 8:36 |